• มาดูตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับ

  ลองดูตำแหน่งงานที่ตรงใจ หรือช่วยแนะนำต่อให้กับผู้ที่สนใจ

  วิศวกรโรงงาน - Factory Engineer

  ฝ่ายวิศวกรรม - 1 ตำแหน่ง

  ดูแลแผนการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทำการติดตั้งเครื่องจักร รวมถึงปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาการผลิต มีส่วนร่วมในการบริหารงานก่อสร้างอาคาร หรือสร้างเครื่องจักร

   

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

  - จบการศึกษาวิศวกรรมสาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีนิสัยช่างสังเกต ชอบเรียนรู้ และทดลองทำสิ่งใหม่ๆ

  - สามารถทำงานกับเครื่องจักรได้

  - ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  - หากมีภูมิลำเนา อยู่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง หรือต้องการกลับภูมิลำเนามาดูแลพ่อแม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - HR Specialist

  ฝ่ายบุคคล - 1 ตำแหน่ง

  ช่วยสร้างและดำเนินระบบงาน HR ตั้งแต่การสรรหาคนที่ใช่ การเตรียมตัวเข้าสู่การทำงาน การวางแผนสายอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ การอบรมให้ได้ประโยชน์ โดยสอดแทรกความสุขและความสนุกในที่ทำงานลงไป

   

  คุณสมบัติ

  - จบการศึกษาในสาขาใดก็ได้ ขอให้มีใจรักงาน ด้าน HR และพร้อมทำงานที่ไม่เคยมีมาก่อน
  - อายุไม่น่าเกิน 28.75 ปี
  - มีประสบการณ์ทำงานในฝ่ายบุคคล 3-5 ปี ในบริษัทที่มีระบบ HR ที่ดี
  - หากมีภูมิลำเนา อยู่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง หรือต้องการกลับภูมิลำเนามาดูแลพ่อแม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพ - Internal Auditor

  ฝ่ายบริหารงานคุณภาพ - 1 ตำแหน่ง

  • ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทในด้านต่างๆดังนี้

  - ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (FSSC22000, ISO22000, HACCP, GMP, Halal)
  - ระบบคุณภาพการดูแลสิ่งแวดล้อม (ISO14001)
  - ระบบการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001, มรท)
  - ระบบการกำกับดูแลกิจการ ทรัพย์สิน และธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงิน
  - ระบบสารสนเทศ IT
  • ติดตามผลการแก้ไข NC จากลูกค้า หรือจากหน่วยงานภายนอก(CB)
  • เข้าติดตามผลการแก้ไขปัญหา ณ จุดปฎิบัติงาน รวมถึงให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา และรายงานผลสรุปแก่ผู้บริหาร

   

  คุณสมบัติ
  - เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สาขาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
  - เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รักษาความลับของงาน มีความเที่ยงธรรม และมีความรักที่จะเรียนรู้ระบบงานต่างๆ
  - ผลการเรียนระดับปริญญาตรี เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
  - ทำงานและสื่อสารกับคนหมู่มากได้ดี
  - ใช้งานโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้
  - ประสบการณ์ทำงานในสายงานตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  นักวางแผนการผลิต - Production Planning

  ฝ่ายผลิต - 1 ตำแหน่ง

  • วางแผนการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า

  • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆให้ดำเนินการได้ตามแผน

  • คำนวนปริมาณผลิต จัดเตรียมกำลังคน วางแผนวัตถุดิบ รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน

  • ทำการร่วมบริหารระบบสินค้าคงคลังและซัพพลายเชนของโรงงาน

   

  คุณสมบัติ
  - เพศชาย/หญิง มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้
  - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สาขาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
  - ผลการเรียนระดับปริญญาตรี เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

  - มีความเฉลียวฉลาด เรียนรู้ได้เร็ว และมีความรอบคอบ

  - พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และมีความเป็นนักแก้ปัญหา

  - ภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มาสร้างประสบการณ์พร้อมความสำเร็จ

  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิธิฟู้ดส์ องค์กรรางวัลพระราชทานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

  มุ่งที่จะขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทย

  แผนงาน นิธิฟู้ดส์ 1,000 ล้าน ในปี 2020

  6 ทิศทางของธุรกิจนิธิฟู้ดส์

  1) แปรรูปเครื่องเทศ อบแห้ง และเจียวทอด, 2) เครื่องปรุงรสสำหรับตลาดผู้บริโภคและร้านอาหาร,

  3) สถาบันวิจัยรสชาติอาหาร, 4) เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ,

  5) การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน ุ 6) การกระจายสินค้าอาหารด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

  ที่นี่คือสุดยอด SME ไทยในปี 2558

  นิธิฟู้ดส์ ได้รับการเสนอชื่อจาก ธนาคารกสิกรไทย เข้าประกวด SME Excellence Award
  จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Platinum ในการประกวดปี 2558

   

  ทำงานที่ท้าทายอย่างมีความสุข

  ที่ นิธิฟู้ดส์ เราเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนงานไหน

  เพราะคุณจะมาสร้างความแตกต่าง เพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญๆ

  เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่จะทำให้การทำงานทุกวันเป็นความสุขของชีวิต

   

 • สนใจร่วมงานกับเรา

  สามารถส่ง CV & Transcript และข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาได้ที่

  hr@nithifoods.co.th หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับการติดต่อกลับไป

All Posts
×