• สถาบันวิจัยรสชาติอาหาร บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด

  Flavor Research Institute

  "Your Flavor, Delivered"

 • เกี่ยวกับสถาบันวิจัยรสชาติอาหาร

  จุดเริ่มต้น

  บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ได้เริ่มพัฒนาสินค้าเครื่องปรุงรส ตั้งแต่ปี 2554
  และเล็งเห็นปัญหาของอุตสาหกรรมอาหารว่า การพัฒนาสินค้าและ
  รสชาติใหม่ๆ บริษัทขนาดเล็กและกลางส่วนใหญ่ ไม่มีทรัพยากร บุคลากร เครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงขาดประสบการณ์ ในการพัฒนารสชาติอาหาร ที่มีความซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
  หรือใช้เวลานานจนไม่สามารถขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

  ทางเลือกอื่นคือการซื้อผงปรุงรสชาติสำเร็จรูปที่วางขายอยู่ทั่วไป ซึ่งอาจไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์หรือความต้องการอย่างแท้จริง หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือ บริษัทส่งโจทย์วิจัยให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์อาหารให้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ แต่ด้วยภาระงานด้านการสอนการวิจัยอื่นๆของอาจารย์นักวิจัยทำให้ใช้ระยะเวลานานในการได้ผลงานจากหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไม่ทันต่อสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และอุปกรณ์เครื่องมือของมหาวิทยาลัย อาจไม่สอดคล้องกับเครื่องจักรผลิต ทำให้การต่อยอดเชิงพาณิชย์มีอุปสรรคเพิ่มเติม

  จุดเปลี่ยน

  บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ได้สั่งสมประสบการณ์ในการสร้างทีมงาน
  วิจัยวิทยาศาสตร์ เน้นการปรุงรสชาติอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป เนื้อสัตว์แปรรูป ขนมขบเคี้ยวเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม และสามารถสร้างผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองกว่า 40 รายการในระยะเวลา 5 ปี และเป็นผู้ผลิตเครื่องเทศคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม มาเป็นเวลา 19 ปี ตั้งแต่ปี 2541

   

  ประกอบกับที่บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด เป็นสมาชิกและกรรมการของโครงการNorthern Thailand Food Valley ที่ดำเนินงานโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยทั้งนี้เรา ได้นำความสามารถทางวิทยาศาสตร์ขององค์กรออกมาให้เป็นประโยชน์แก่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะยังผลในการช่วยแก้ปัญหา และช่วยขยายตลาดให้กับคลัสเตอร์ผู้ผลิตสินค้าอาหาร ในประเทศไทยและในระดับนานาชาติต่อไป

 •  

   

   

 • การให้บริการวิจัยวิทยาศาสตร์

  Outsourcing of Science in Flavor Development

  ผู้ได้รับประโยชน์

  • กิจการ SME
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • ร้านอาหาร
  • ผู้ส่งออกอาหาร

  ความท้าทายในวันนี้

  • การรักษาทรัพยากรบุคคล
  • การลงทุนเครื่องมืออย่างไม่คุ้มค่า
  • ระยะเวลาพัฒนาสินค้านานเกินไป

  กลุ่มอุตสาหกรรม

  • อาหารสำเร็จรูป
  • ขนมขบเคี้ยว
  • เบเกอรี่
  • เครื่องดื่ม
  • เนื้อสัตว์แปรรูป
  • ร้านอาหาร/ครัวกลาง
 • One Stop Service บริการครบวงจร Small MOQ ผลิตขั้นต่ำน้อย Flexible ให้ความยืดหยุ่น
 • ประเภทการให้บริการ

  Types of Service

  พัฒนารสชาติให้สินค้า

  • วิจัยรสชาติอาหาร
  • ผลิตผงปรุงรส
  • ผลิตซอสปรุงรส
  • กระบวนการบรรจุ

  การต่อยอดเชิงพาณิชย์

  • ขออนุญาต อ.ย.
  • ออกแบบฉลาก
  • ลดต้นทุน
  • ปกป้องสูตรอาหาร
 • ดอกเกลือผสมเครื่องเทศ

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการเพิ่มมูลค่าให้กับดอกเกลือ*ที่มีราคาถูก โดยจะผสมกับเครื่องเทศและสมุนไพรแบบไทยให้เป็นสินค้าที่เหมาะกับการบริโภคสมัยใหม่ โดยว่าจ้างให้สถาบันวิจัยทำการศึกษาปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการผลิตและขออนุญาตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีการออกแบบให้มีการลดความชื้น ก่อนผสมกับเครื่องเทศหลากหลายชนิด เป็นทำงานร่วมกันระหว่าง เชฟ ขององค์กร ที่มีความรู้ด้านการทำอาหาร กับ นักวิจัยของสถาบัน ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการผลิต ทำให้ องค์กรสามารถผลิตสินค้า ได้ตามเวลาและคุณสมบัติที่ต้องการ

  ซุปก๋วยเตี๋ยวแบบผง

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงซุปก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นขึ้น โดยไม่ต้องใช้เวลาในการเคี่ยวซุปนาน 6 ชั่วโมง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและจัดส่งให้กับร้านสาขาต่างๆทั่วประเทศ ลดขั้นตอนในการเตรียม ลดของเสียที่เหลือจากการขายไม่หมด ประหยัดค่าขนส่ง และยังมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น โดยที่ผลิตภัณฑ์ซุปผงที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นมีรสชาติที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยไม่ใช้ผงชูรส ทั้งยังสามารถควบคุมรสชาติได้เหมือนกันทุกครั้งที่ปรุง

  ปรับปรุงผลิตภัณฑ์

  ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการเก็บที่นานขึ้นในอุณหภูมิปกติโดยที่คุณภาพไม่เปลี่ยน เพื่อช่วยในการวางแผนการผลิตและจัดการสินค้าคงคลัง เนื่องจากสินค้าส่งออกนั้นมีระยะเวลาในการขนส่งที่นานกว่าสินค้าที่จำหน่ายในประเทศ ทางสถาบันได้ทำการศึกษาหาปัจจัยที่มีผลทำให้อายุการเก็บสินค้าสั้นลง เช่น ปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity) ความชื้น (Moisture Content) ของส่วนผสมแต่ละชนิด รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สามารถลดการผ่านของแสง อากาศ และความชื้น

 • Want to Start a Project?

  สนใจให้โจทย์วิจัย

  We'll get in touch with you soon.

  กรุณากรอก ชื่อ และ อีเมล์แล้วทางเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็ว

 • Embed an App

  Or write your own HTML code! (HTML is Pro only)